Ομαδικές Παρεμβάσεις του Κέντρου Ημέρας κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας

Η θεραπευτική ομάδα του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος» βρίσκει λύσεις και συνεχίζει απρόσκοπτα την παροχή ομαδικών παρεμβάσεων εξ αποστάσεως, για την περίοδο ισχύς των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Στόχοι μας, η θωράκιση απέναντι στην απομόνωση, η έμφαση στην κινητοποίηση, η συνέχιση της ανάπτυξης και η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του εξυπηρετούμενου πληθυσμού μας. Τελικός σκοπός μας, η προαγωγή της ανάκαμψης του συνόλου των συμμετεχόντων στα προγράμματά μας.

Για την τρέχουσα περίοδο προκρίθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ικανές να παραδώσουν ποιοτικά θεραπευτικά αποτελέσματα:

Αφενός, διεξάγονται ομαδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, με εβδομαδιαία συχνότητα, μέσω βιντεοκλήσεων. Συγκεκριμένα, για την περίοδο αυτή έχουν επιλεχθεί να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμά μας:

  • η «Ομάδα Καλλιτεχνικής Δημιουργίας» από τις εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις
  • η «Ομάδα Παιχνιδιού» από τις παρεμβάσεις γνωστικής αποκατάστασης και νοητικής ενδυνάμωσης
  • η «Ομάδα Επικαιρότητας και Έκφρασης» από τις παρεμβάσεις εκπαίδευσης κοινωνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων

Η εμπειρία από τη διεξαγωγή τους είναι μοναδική και πρωτόγνωρη, τόσο για τους εξυπηρετούμενους μας, όσο και για την θεραπευτική μας ομάδα. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν πως αποτελούν – κατά την δύσκολη περίοδο αυτή – σταθερές σύνδεσης και στοχευμένης δραστηριότητας για τους συμμετέχοντες σε αυτές, αλλά και για εμάς τους ίδιους.

Αφετέρου, δανειζόμενοι το μοντέλο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, παρέχονται μέσω μηνυμάτων ή μέσω τηλεφώνου, με δομημένο και συστηματικό τρόπο, σε εβδομαδιαία βάση, προτάσεις για δραστηριότητες:

  • Οι εξυπηρετούμενοι – εφόσον το επιλέξουν – δέχονται προτάσεις και βήμα προς βήμα οδηγίες, για την υλοποίηση εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων προαγωγής δεξιοτήτων μαγειρικής, ή/και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ακρόαση μουσικής ή θέαση επιλεγμένων ταινιών και video.
  • Σε καθεμία περίπτωση, η θεραπευτική ομάδα δέχεται την ανατροφοδότησή τους, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον εκάστοτε εξυπηρετούμενο στην άρση των πιθανών εμποδίων και να τον ενισχύσει να μοιραστεί τα αποτελέσματά της δραστηριοποίησής του με την ίδια τη θεραπευτική ομάδα, με τους οικείους του, με άλλους εξυπηρετούμενους ή όποιον άλλον επιθυμεί ο ίδιος.

Τέλος, για την υποστήριξη των εξυπηρετουμένων μας, ώστε να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις ομαδικές παρεμβάσεις που επιθυμούν την περίοδο αυτή, κρίθηκε αναγκαία, η προμήθεια των απαραίτητων υλικών και η  κατ’ οίκον αποστολή και ανέπαφη παράδοσή τους. Οι ίδιοι μας ευχαρίστησαν θερμά για την ενέργεια αυτή, η οποία αποτέλεσε και για εμάς μεγάλη πηγή ευχαρίστησης.