Λειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών την οποία λειτουργεί ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε σύμπραξη με το Φορέα μας, συνεχίζει αδιάκοπα της λειτουργία της. Οι εργαζόμενοι του Κοινωνικού Συσσιτίου και του Παντοπωλείου, τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, μαζί με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, την Προϊσταμένη του τμήματος Πρόνοιας και τη Διοίκηση της Ανόδου, φροντίζουν να βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενέστερους κατοίκους του Δήμου.

Από την πρώτη στιγμή της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Παλαιού Φαλήρου, προμηθεύτηκε τα απαραίτητα προστατευτικά υλικά και προσάρμοσε τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Συσσιτίου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κοινωνική στήριξη στον ευάλωτο πληθυσμό που εξυπηρετεί και να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζόμενων, των ωφελούμενων του προγράμματος και του κοινωνικού συνόλου.

Μεταξύ πολυάριθμων πρωτοβουλιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την στήριξη όλων των κατοίκων, στις 19 Μαρτίου ενεργοποιήθηκε τηλεφωνικό κέντρο βοήθειας και κατ’ οίκον υπηρεσιών. Η υπηρεσία του τηλεφωνικού κέντρου διασυνδέθηκε με το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Συσσίτιο και ενισχύθηκε η στήριξη των ωφελούμενων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με την επέκταση των υπηρεσιών που έως τότε λάμβαναν.

Μένουμε δίπλα σας. Κανείς δεν είναι μόνος!